• Polski
  • English

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 

Przewodnicząca:

dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP

 

Sekretarze:

dr Ewa Brzdęk

dr Artur Fabiś

dr Rafał Klepka

dr Józefa Matejek

dr Olga Wyżga

 

Członkowie:

dr Jolanta Rybska-Klapa

dr Danuta Topa

mgr Anna Duda

mgr Patrycja Gołąbek – Jonak

mgr Anna Mróz

mgr Ewelina Włodarczyk