• Polski
  • English

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:
 

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr. Johannes Magenheim, Uniwersytet w Paderborn, Niemcy

Prof. dr hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. zw. Miroslav Krystoň, Uniwerytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Prof. dr Marco Ricceri, Uniwersytet w Rzymie, Włochy

Prof. dr hab. Marian Śnieżyński

Dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP

Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP

prof. Nadia Lutsan, Uniwersytet w Iwano-Frankowsku, Ukraina

Prof. Kazimierz Mazurek, University of Lethbridge, Kanada

Dr hab. Adam Mikrut, prof. UP

Dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur, prof. UŚ

Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

Dr hab. Olena Bykovska prof. UP