• Polski
  • English

 

Wskazówki dla autorów publikacji drukowanych w Wydawnictwie Naukowym UP

 

Maszynopis – wydruk komputerowy, jednostronny, bez skreśleń i poprawek. W tekście na lewym marginesie prosimy zaznaczyć miejsce umieszczenia tabel, rycin, wykresów itp. Strony maszynopisu powinny mieć numerację ciągłą. Tekst zapisany na dyskietce lub płycie CD nie może się różnić od treści dostarczonego maszynopisu. W przypadku prac zbiorowych wszystkie artykuły powinny zostać zapisane na jednym nośniku (płyta CD).

Tekst podstawowy składany w programie Microsoft Word, na szerokość 13 cm, podstawowym krojem pisma Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń.

Przypisy wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji. Powinna być ujednolicona forma zapisu w pracach zbiorowych.

 

Literatura

Układ alfabetyczny; pozycje wg wzoru:

  • nazwisko i inicjały imion autora,
  • tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą,
  • adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).

W przypadku artykułu należy podać:

  • nazwisko i inicjały imion autora,
  • tytuł wyróżniony kursywą,
  • tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej,
  • rok wydania,
  • numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem.
W pracach zbiorowych konieczne jest ujednolicenie formy zapisu bibliograficznego.
Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor, rok wydania, strona) lub w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona). Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13×19 cm. Opisy na wykresach powinny być proporcjonalne do wielkości rysunku.
Tabele, ryciny, schematy, rysunki, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach. Grafika wektorowa w formacie CDR, EPS, grafika rastrowa w formacie TIF, JPG.

Tabele – wielkość czcionki 10 punktów.

Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG, zapisane na nośniku (dyskietka, płyta CD).

Wskazówki dla autorów dotyczące technicznego przygotowania publikacji do druku

Tekst Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem pisma. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów. Niedopuszczalne jest stosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacji i tabulatora. Nie należy używać innych stylów akapitowych i stylów znakowych.Preferowany krój pisma: Times New Roman, alternatywne kroje: Arial, Calibri, Verdana, Cambria (kroje te są zazwyczaj instalowane wraz
z pakietem Office). W tekście można umieszczać tabele.

Grafika

Obiekty graficzne (schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce.

Dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel. Wykresy prosimy umieszczać pojedynczo w osobnych plikach MS Word przy użyciu funkcji „Wstaw wykres”. Pliki MS Excel powinny być również dostarczane osobno i zawierać jedynie 1 arkusz z danymi i 1 wykres. Nie należy umieszczać arkuszy Excela w plikach Worda przy użyciu funkcji „wstaw obiekt” (!).

Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF (z możliwością edycji). Grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych.

Grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość 300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak najmniejszym stopniu kompresji). Czarno-białe rysunki
w postaci bitowej powinny mieć rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane
w plikach tekstowych).

Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii.

 

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać w pracowni składu komputerowego w pok. nr 22

Tel. 012 662 67 58