• Polski
  • English

logo70_mono

 

„Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej inicjuje obchody Jubileuszu 70-lecia powstania. Rozpoczną się one w dniu 11 maja, gdyż właśnie wtedy, w 1946 roku ówczesne Ministerstwo Oświaty powołało Komitet organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Minione lata to niewątpliwie czas doniosłych osiągnięć, wśród których najważniejszym pozostaje kształcenie młodzieży
i przygotowywanie jej do nabywania umiejętności i kompetencji, samoedukacji oraz samorozwoju.

70 lat to dla naszego Uniwersytetu wiek dojrzały, w okresie którego ambitna praca naukowa i dydaktyczna, zaangażowanie i ciągły rozwój zapewniły mu silną pozycję wśród kilkuset uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Uniwersytet Pedagogiczny pozostaje najlepszą uczelnią kształcącą nauczycieli i wychowawców. Dlatego należy dalej kontynuować działania, które będą umacniały pozycję Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej i jego dalszy rozwój. Skłaniają nas do tego nie tylko znaczące dotychczasowe osiągnięcia, ale również wymogi
i wyzwania współczesności polskiej i europejskiej.

Nasz Jubileusz nie tylko nie zamyka ważnego okresu dynamicznego i wszechstronnego rozwoju Uczelni, ale nade wszystko otwiera jej nową kartę, która przyniesie Uniwersytetowi Pedagogicznemu dalszy rozwój, a także rozwój polskiej oświaty i polskiej młodzieży.

Jubileusz to święto całej społeczności akademickiej Uczelni. Serdecznie zapraszam na jubileuszowe koncerty, konferencje, zjazdy oraz uroczystości, organizowane w ramach Roku Jubileuszowego”.

Fragment przemówienia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Prof. dr hab. Michała Śliwy

 

Szczegółowe informacje na temat Jubileuszu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: