• Polski
  • English

Organizatorem Konferencji jest
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Nad merytorycznym poziomem i organizacją Konferencji czuwa Komitet Naukowy
oraz Komitet Organizacyjny.