• Polski
  • English

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa do aktywnego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Teoria i praktyka pedagogiczna w zmieniającej się rzeczywistości, która odbędzie się 24 maja 2016 roku.

Dynamiczny rozwój ICT zmienia naszą codzienną rzeczywistość i społeczeństwo. W sposób szczególny konsekwencje tych przemian dotyczą edukacji – procesu kształcenia i wychowania. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, wykorzystując jako pretekst jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia, organizuje międzynarodową konferencję jako forum wymiany myśli i doświadczeń w odniesieniu do tego priorytetowego obszaru aktywności społecznej.

Publikacja obejmować będzie teksty przesłane przez uczestników do dnia 24 maja 2016, których tematyka zawiera się
w obszarach:

1. Pedagogika jutra w świetle tradycji – założenia, koncepcje, idee, teorie

2. Perspektywa pedagogiczna w kreowaniu nowych zawodów wobec potrzeb społecznych

3. Edukacyjny wymiar integracji społecznej

4. Etos nauczyciela – pedagoga

Teksty przygotowane ściśle według wskazówek edytorskich zawartych w załączniku, prosimy przesyłać na adres:

e-mail:  ebrzdek@wp.pl, wyzga_o@op.pl