• Polski
  • English

Celem Konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa w zakresie uwarunkowań współczesnej pedagogiki – perspektyw związanych z zawodem pedagoga w zmieniającym się społeczeństwie, integracją społeczną oraz praktyką społeczno-edukacyjną.

Konferencja będzie miała formę dyskusji panelowych, aktywizujących wszystkich uczestników. Spotkania dyskusyjne będą dotyczyły następujących obszarów:


Panel I

Pedagogika jutra w świetle tradycji – założenia, koncepcje, idee, teorie

Dyskusji przewodniczy prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Uniwersytet Łódzki


Panel II

Perspektywa pedagogiczna w kreowaniu nowych zawodów wobec potrzeb społecznych

Dyskusji przewodniczy prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


Panel III

Edukacyjny wymiar integracji społecznej

Dyskusji przewodniczy dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur Uniwersytet Śląski w Katowicach


Panel IV

Etos nauczyciela – pedagoga

Dyskusji przewodniczy prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli nauk pedagogicznych, społecznych i wszystkich odnoszących się do edukacji.