• Polski
  • English

Rafal Klepka

 

INFORMACJE OGRANIZACYJNE

Termin zgłoszenia udziału w konferencji: 30 kwietnia 2016.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres zgloszenia.tipp@o2.pl

Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji. Każdy z uczestników będzie miał możliwość publikacji swojego tekstu
w monografii wieloautorskiej, dlatego też prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia krótkiego streszczenia artykułu.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 250,00 zł / 140,00 zł

OPŁATA 250 zł OBEJMUJE:
  • uczestnictwo w obradach;
  • udział w uroczystej kolacji;
  • publikację w monografii wieloautorskiej (w językach konferencyjnych);
  • catering;

OPŁATA 140 zł OBEJMUJE:
  • uczestnictwo w obradach;
  • publikację w monografii wieloautorskiej (w językach konferencyjnych);
  • catering;

MIEJSCE OBRAD:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ADRESY DO KORESPONDENCJI:
Sekretariat Instytutu Nauk o Wychowaniu,
ul. Ingardena 4, pok. 414,
tel: (12) 662 66 00,
fax: (12) 662 66 06
e-mail: tipp@up.krakow.pl
zgłoszenia: zgloszenia.tipp@o2.pl
English: ebrzdek@wp.pl
Deutsch: arturfabis@wp.pl